اهداف کنفرانس

اهداف کنفرانس

۱۴۰۲/۱۱/۱۸
جلبک ها یک گروه بزرگ و متنوع از موجودات یوکاریوتی و فتوسنتزی تک سلولی و یا پر سلولی هستند که در حضور نور خورشید و آب رشد می کنند. هدف از برگزاری این کنفرانس گردهمایی متخصصین جلبک در سطح کشور، جهت بازنگری در استراتژی تولید، مصرف و تجارت جلبک ها است.
ریزجلبک ها، میکروارگانیسم های تک سلولی هستند که در آب های شور و شیرین یافت می شوند، و به واسطه ی داشتن رنگدانه هایی مثل کلروفیل، توانایی تبدیل انرژی خورشید (از طریق فتوسنتز) به انرژی شیمیایی را دارند. این گروه شامل طیف وسیعی از جلبک های یوکاریوتی و پروکاریوتی (سیانوباکتریوم) هستند. این میکروارگانیسم ها منبعی ایده آل برای تولید مولکول های زیستی در مقیاس بزرگ به شمار می روند، به عبارت دیگر آن ها کارخانه های زیستی هستند که با انرژی خورشیدی و حداقل نیازهای غذایی تغذیه می شوند؛ آن ها همچنین از نور خورشید با کارایی بسیار زیاد استفاده می کنند، که این امر پتانسیل آن ها را برای تولید ترکیبات با ارزش افزوده بالا (به عنوان مثال سوخت های زیستی، مکمل های غذایی، خوراک دام، داروها، مواد غذایی و پلیمرهای زیست تخریب پذیر و...)  افزایش می دهد. بنابراین هدف از برگزاری این کنفرانس گردهمایی متخصصین جلبک در سطح کشور، جهت بازنگری در استراتژی تولید، مصرف و تجارت جلبک ها است.