فرم ارسال مقاله ی انجمن جلبک شناسی ایران

چهارمین کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران در نیمه دوم مردادماه ۱۴۰۳ به صورت حضوری با همت انجمن جلبک شناسی ایران و پژوهشگاه نیرو برگزار خواهد شد. این رویداد فرصت خوبی جهت ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و صنعتی در حوزه جلبک شناسی است .هم چنین بستر مناسبی جهت معرفی محصول و یا همکاری پژوهشی و علمی با اساتید و فعالان این حوزه است. لذا شرکت شما در این همایش موجب اعتلای هر چه بیشتر این علم و صنعت خواهد شد. امیدواریم با ارائه بهترین یافته های پژوهشی ما را در برگزاری هر چه بهتر کنفرانس پیش رو یاری نمایید.
بارگذاری فایل مقاله*
بارگذاری تصویر*