وبینار جلبک

وبینار جلبک

وبینار جلبک ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
وبینار آشنایی با پلت فرم های تولید صنعتی جلبک ها با ارزش افزوده بالا بصورت رایگان در 22 فوریه 2024 برگزار خواهد شد. 

https://www.linkedin.com/posts/green-era-hub_freewebinar-biotechnology-microalgae-activity-7162802794448564224-ebob?utm_source=share&utm_medium=member_android