راهنما ها

راهنما ها

۱۴۰۲/۱۲/۰۳

نویسنده مسئول مکاتبات مقاله می بایست برای ارسال مقاله با عضویت در وب سایت کنفرانس و با ایجاد یک حساب کاربری از طریق آن نسبت به ارسال مقاله اقدام نماید.

مقالات باید به صورت چکیده‌ی جامع (Extended abstract) در Microsoft Word مطابق با قالب پیشنهادی کنفرانس به زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شود.

چکیده مقاله  ارسالی با دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال گردد.

مقالات ارسالی باید در راستای محورها و موضوعات کنفرانس بوده و قبلا در کنفرانس و یا محل دیگری ارائه یا چاپ نشده باشند.

مقالات ارسالی نباید صرفا ترجمه، اقتباس و یا خلاصه شده مقاله دیگری باشد. به عبارت دیگر مقاله ارسالی باید حاصل انجام پژوهش های اصیل و دربرگیرنده یافته های نوین علمی باشد.

اسامی نویسندگان و آدرس آنها زیر عنوان مقاله آورده شود و زیر نام ارائه کننده خط کشیده شود.

متن مقاله باید واضح و موجز باشد و قبل از ارسال از نظر صحت نوشتار و گرامر بررسی شود.

چکیده جامع باید به صورت چکیده، کلمات کلیدی، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری و منابع ساختار یافته باشد.

• متن مقاله باید حداقل 800 کلمه و حداکثر 3 صفحه باشد. حداکثر دو شکل‌ و دو جدول‌ در چکیده جامع قرار داده شود.


راهنمای تهیه پوستر

راهنمای تهیه چکیده مبسوط فارسی

راهنمای تهیه چکیده مبسوط انگلیسی