زمان بندی اجرای کنفرانس و تاریخ های مهم

زمان بندی اجرای کنفرانس و تاریخ های مهم

۱۴۰۲/۱۲/۰۳

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت ارسال چکیده:

 1403/01/30

آخرین مهلت واریز هزینه:

3 روز پس از پذیرش چکیده

تاریخ برگزاری کنفرانس:

 23 و 24 خرداد ماه 1403

 

هزینه های ثبت نام:

هزینه ثبت نام و داوری مقاله اول دانشجویان: 500 هزار تومان

هزینه ثبت نام و داوری مقالات اساتید و هیات علمی:  1000000تومان

هزینه ثبت نام و داوری شرکت کنندگان آزاد:  900 هزار تومان

تخفیف ها: 20 درصد برای اعضاء انجمن