مختصر توضیح در مورد انجمن

مختصر توضیح در مورد انجمن

مختصر توضیح در مورد انجمن
مختصر توضیح در مورد انجمن
انجمن جلبک شناسی ایران در سال ۹۹ به صورت رسمی در سازمان ثبت شرکتها ثبت گردیده است و فعالیت حرفه ای خود را بر روی جلبک شناسی دنبال میکند. آدرس دفتر اصلی شرکت واقع در تهران بوده و هدف موسسه این است که به علاقه مندان حوزه جلبک شناسی کمک کند تا بتوانند در این حوزه اطلاعات مهمی را کسب کنند. با توجه به این علم جلبک شناسی در ایران و جهان در حال پیشرفت است ما برای علاقه مندان مطالب آموزشی و کنفرانس هائی گداشته ایم که با مراجعه به قسمت اخبار میتوانید مشاهده بفرمائید.