درباره انجمن

اساس نامه

۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۸:۴۶:۳۵
بسمه تعالی   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – معاونت پژوهشی کمیسیون انجمنهای علمی ایران   ”اساسنامه انجمن علمی جلبک شناسی ایران”   فصل اول – کلیات و اهداف      ماده 1: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و با توجه به اهمیت فزاینده علوم مرتبط با جلبک شناسی در علوم و صنایع مختلف و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود  بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های جلبک شناسی و علوم مرتبطه ، انجمن جلبک شناسی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.      ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.      ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.      تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.      ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.   فصل دوم – وظایف و فعالیتها:      ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد: 1-5- تبیین سیاستهای کلی و نقشه راه علم جلبک شناسی بر اساس نقشه جامع علمی کشور و برنامه های توسعه و ایجاد شبکه متخصصین 2-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصان و سرمایه گذارانی که به گونه‌ای با علم جلبک شناسی و تولیدات محصولات جلبکی سر و کار دارند.             3-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشیو سازمانهای مرتبط در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و  برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.             4-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز و تشویق تاسیس شرکتهای دانش بنیان             5-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی و تدوین سرفصل دروس برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و کوشش برای تصویب مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جلبک شناسی 6-5-  برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی 7-5- انتشار کتب و نشریات علمی.

اعضای انجمن

۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۲۰:۰۳:۰۱
اعضای هیئت مدیره